Translate

OUR VISITER ON DATE

Wednesday, January 28, 2015


ಎಸ ಎಸ ಮಂಜುನಾಥ್ ರವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಪೂರ್ವಕ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 
ದಿನಾಂಕ ೧೮.೦೧ .೨೦೧೫
ಸ್ಥಳ; ವಕೀಲರ ಭವನ , ಶಿವಮೊಗ್ಗ 


                                                   ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋದ ರವರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ 
                             ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾಂ. ಜಿ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರವರಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ  
   

ಕಾಂ ಎಸ ರಮೇಶ್, ಮಾಜೀ ವಲಯಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಲಯ, ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ , ಅಂಚೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ , ಶ್ರೀ ಕುಂಸಿ ಉಮೇಶ್ , ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಿಂತಕರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇವರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ 


                                      ಶ್ರೀ ಕುಂಸಿ ಉಮೇಶ್ ರವರಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನ ಭಾಷಣ 


                                  ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಜನಸ್ತೋಮದ ಒಂದು ಭಾಗ 


                          ಕಾಂ. ಎಸ ಎಸ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕುರಿತಾದ ಪುಸ್ತಕ "ಅನವರತ " ಬಿದುಗದೆ. 


ಕಾಂ. ಎಸ ರಮೇಶ್ ರವರಿಂದ ಭಾಷಣ 


No comments:

Post a Comment