Translate

OUR VISITER ON DATE

Wednesday, January 28, 2015

ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂ ಮಂಜುನಾಥರ ಮಾತು  
                                  ಆರ್. ಎಂ  ಎಸ ನೌಕರರ ಪರವಾಗಿ ಕಾಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಾತು 


                                                       ಕಾಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಭಾಷಣ 
         

 ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಾಣ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ ಕೆ ಗಣೇಶ್ ರವರು ಕಾಂ ಎಸ ಎಸ ಮಂಜುನಾಥ್ ಜನ್ಮದಿಂದ  ಸಂಖ್ಯೆಯುಳ್ಳ ನೋಟನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು.                  


                                                  ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೌಕರರಿಂದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ 


                                              ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನ ನೌಕರರಿಂದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ 


                ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಸ ಎಸ ಮಂಜುನಾಥ್ ದಂಪತಿಯರಿಂದ ಹಾರಗಳ ಅದಲು ಬದಲು 
 

 
                                               ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಾಸಕರಿಂದ ಸಾದಕನಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ 


                   ಶಾಸಕ ಶ್ರೀ ಕೆ ಬಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಗೆ ಸಮಾರಂಭ ದಿಂದ ನೆನಪಿನಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಬೀಳ್ಕೊಡಿಗೆ                                                  ಕಾಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ರವರಿಂದ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ 
No comments:

Post a Comment