Translate

OUR VISITER ON DATE

Thursday, September 25, 2014

DHARNA ON 24.09.2014ಕೇಂದ್ರ ಸಂಘದ ಕರೆಯ ಮೇರೆಗೆ  ದಿನಾಂಕ ೨೪.೦೯. ೧೪ರಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ದಿನದ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಅಂಗವಾಗಿ  ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಅವರಣದಲ್ಲೂ  ಒಂದು  ದಿನದ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.  

No comments:

Post a Comment