Translate

OUR VISITER ON DATE

Saturday, October 16, 2010

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಧಿವೇಶನ

ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಸಂಘದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಧಿವೇಶನವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪೂನ ನಗರದಿಂದ 18. ಕಿ ಮಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಆಳಂದಿಯ ದ್ಯಾನಸಾಗರ್ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 9.01.2011ರಿಂದ 11.01.2011ವರೆಗೆ ಜರುಗಲಿದೆ.

No comments:

Post a Comment